Biomet is now Zimmer Biomet

Wdrazanie programu szybkiego powrotu do zdrowia

Program szybkiego powrotu do zdrowia podlega ciągłym zmianom pod kątem dostosowania go do potrzeb poszczególnych szpitali. Odbywa się to na zasadzie ciągłego udoskonalania, dzięki czemu można oceniać wyniki i usprawniać procesy oraz usługi.

 

Pierwszym etapem wdrażania programu szybkiego powrotu do zdrowia jest określenie aktualnej ścieżki klinicznej w Waszym szpitalu. Multidyscyplinarny zespół spotyka się regularnie, aby opracowywać nowe protokoły  mające na celu osiągnięcie postawionych przez zespół celów.

 

Następnie protokoły te podlegają standaryzacji, tak aby na każdym etapie opieki nad pacjentem istniała ustalona procedura. Do szybkiego powrotu pacjenta do zdrowia przyczyna się eliminacja niepotrzebnych etapów oraz maksymalizacja przygotowań przedoperacyjnych.

 

Omawianie procedur w zespole polepsza komunikację między działami, zapewniając, że wszyscy są dobrze poinformowani i  pracują według tego samego harmonogramu.

 

Każdy dział szczegółowo omawia każdą zmianę praktyki, choć większość uważa, że zmienia się raczej kolejność praktyk, a nie wprowadza się nowych metod.

 

Wdrażanie programu szybkiego powrotu do zdrowia wymaga planowania i czasu. Praca zespołowa to najlepszy sposób opracowania praktyk optymalnych dla personelu i pacjentów.

 


 

 << wstecz

Kontakt

Biomet Polska Sp. z o.o.
Ul. Płowiecka 75
04-501 Warszawa
Polska
Tel:  22 509 87 00
www.biomet.pl